در حال نمایش 8 نتیجه

کولر گازی مدل HAC12-CH

تماس بگیرید
عملکرد: سرمایش و گرمایش ظرفیت سرمایش و گرمایش  12000BTU حداقل دما : 16        حداکثر دما :30 3D AIR FLOW نوع کمپرسور :GMCC ROTARY COMPRESSOR قابلیت تصفیه هوا دارای سیستم پاک کننده خودکار نوع گاز مبرد: R410 دارای 5 متر لوله رایگان مناساب برای متراژ ( متر15~25)

کولر گازی مدل HAC18-CH

تماس بگیرید
عملکرد: سرمایش و گرمایش ظرفیت سرمایش و گرمایش 18000 BTU   حداقل دما : 16        حداکثر دما :30 3D AIR FLOW نوع کمپرسور :GMCC ROTARY COMPRESSOR قابلیت تصفیه هوا دارای سیستم پاک کننده خودکار نوع گاز مبرد: R410 دارای 5 متر لوله رایگان مناساب برای متراژ ( متر 35~20)

کولر گازی مدل HAC18-COP

تماس بگیرید
نوع عملکرد  سرمایش  ظرفیت سرمایش  18.000 BTU   حداقل دما :    16 درجه سانتیگراد     3D AIR FLOW نوع کمپرسور :GMCC ROTARY COMPRESSORحاره ای –T3 قابلیت تصفیه هوا مناسب برای متراژ (20-35 متر) دارای سیستم پاک کننده خودکار نوع گاز مبرد: R410 دارای 5 متر لوله رایگان  

کولر گازی مدل HAC24-CH

تماس بگیرید
عملکرد: سرمایش و گرمایش ظرفیت سرمایش و گرمایش 24000BTU  حداقل دما : 16        حداکثر دما :30 3D AIR FLOW نوع کمپرسور :GMCC ROTARY COMPRESSOR قابلیت تصفیه هوا مناساب برای متراژ ( متر 55~30) دارای سیستم پاک کننده خودکار نوع گاز مبرد: R410 دارای 5 متر لوله رایگان  

کولر گازی مدل HAC24-COP

تماس بگیرید
نوع عملکرد  سرمایش  ظرفیت سرمایش 24000 BTU حداقل دما :    16 درجه سانتیگراد  3D AIR FLOW نوع کمپرسور :GMCC ROTARY COMPRESSORحاره ای –T3 قابلیت تصفیه هوا دارای سیستم پاک کننده خودکار نوع گاز مبرد: R410 دارای 5 متر لوله رایگان مناسب برای متراژ (50-30متر)

کولر گازی مدل HAC24-WAC

تماس بگیرید
حداقل دما :    16    عملکرد : سرمایشی  24.000BTU     3D AIR FLOW نوع کمپرسور :GMCC ROTARY COMPRESSOR  حاره ای T3 قابلیت تصفیه هوا دارای سیستم پاک کننده خودکار نوع گاز مبرد: R410 دارای 5 متر لوله رایگان مناسب برای متراژ 23-45 متر

کولر گازی مدل HAC30-CH

تماس بگیرید
عملکرد: سرمایش و گرمایش ظرفیت سرمایش و گرمایش 30.000BTU   حداقل دما : 16        حداکثر دما :30 3D AIR FLOW نوع کمپرسور :GMCC ROTARY COMPRESSOR قابلیت تصفیه هوا دارای سیستم پاک کننده خودکار نوع گاز مبرد: R410 دارای 5 متر لوله رایگان مناساب برای متراژ ( متر 60~34)

کولر گازی مدل HAC30-COP

تماس بگیرید
نوع عملکرد  سرمایش  ظرفیت سرمایش 30.000 BTU  حداقل دما :    16 درجه سانتیگراد 3D AIR FLOW نوع کمپرسور :GMCC ROTARY COMPRESSORحاره ای –T3 قابلیت تصفیه هوا دارای سیستم پاک کننده خودکار نوع گاز مبرد: R410 دارای 5 متر لوله رایگان مناسب برای متراژ (70-45متر)